Dvojplameny

Dvojplamenná cesta

Koncept dvojplamenů získal v několika posledních letech velkou popularitu, která má za následek dokonce konkrétní specializaci na toto téma v rámci duchovní komunity. Téměř nekonečné množství informací vykresluje toto božské spojení jako ten nejúžasnější romantický vztah v celém vesmíru, jaký se může člověku přihodit. Smyslem tohoto článku je vnést trochu světla do problematiky této vskutku jedinečné božské Cesty.

Většina z inkarnovaných dvojplamenů si není vědoma své důležité role ve vývoji lidstva, jsou v hlubokém spánku a žijí své tradiční životy ve 3D realitě. A pak se náhle v jejich životě něco stane, něco, co spustí sérii událostí, které je přinutí přemýšlet o tom, co se jim děje a proč. Poté, co jim zkušení poradci, lékaři, psychologové ani jiní odborníci nejsou schopni uspokojivě vysvětlit jevy a symptomy, které se jim dějí, marně tápou, nevěda, na koho se obrátit. Zahlcují vyhledávače nejrůznějšími slovními spojeními v pokusu popsat svou situaci, až jejich zrak nakonec spočine na pojmech jako „spřízněná duše“ a „dvojplamen“. A tehdy začíná ten opravdový zmatek, kdy vyvstává ještě více otázek a pochyb, než odpovědí.

Dvojplamenné sjednocování probíhá podle určitého schématu, který doprovázejí obvyklé znaky a sychronicity, například setkání dvojplamenů bývá za neobvyklých okolností, bývají z odlišných kultur, náboženství, společenských tříd a v některých případech velkého věkového rozdílu.

Synchronicity se obvykle týkají pocitu, že toho druhého znám už dávno, ale nevím odkud (paměť duše), schopnosti komunikovat hodiny a hodiny v kuse o všem možném i nemožném, vnitřní touhy podělit se svobodně o všechno, co vím, být schopen otevřít se tomu druhému v naprosté důvěře a v neposlední řadě je to i hluboká fyzická přitažlivost.

Jakmile je navázáno spojení, důležitou roli začnou hrát znamení. Nejspíš se vám bude požehnaně zjevovat číslo 11:11 (a podobné variace číselných dvojic), budete nacházet jméno svého dvojplamene na neobvyklých místech (jména ulic, míst apod.) a všelijaké jiné indicie příliš nápadné, než aby šlo jen o náhody. Zpočátku budete oba toužit po fyzickém vztahu – a tehdy je to fáze plná potěšení a vjemů nesrovnatelných s čímkoliv, co jste dosud zažili. Mezi další znamení patří sny o dvojplameni v pozoruhodných situacích, telepatická komunikace, schopnost poznat, co cítí a jak se cítí nebo schopnost dokončovat jeden druhému věty.

V určitém bodě začne být energie proudící mezi dvojplameny neúnosná a způsobí, že jeden z nich nebo oba začnou přehodnocovat, co vlastně cítí. Je to něco, co opravdu chci, a vůbec, zasloužím si to? Psychická přecitlivělost roste a obvykle to vede k vzájemnému fyzickému oddělení a konci vztahu. V mnoha případech to má devastující následky pro jednoho nebo i oba dvojplameny – a vede to k zamýšlení se nad osobním „selháním“ a nevyřešenými problémy.

Myšlenky a vzpomínky na dvojplamen mohou být vskutku neúnosné, je prakticky nemožné zapomenout na věci, které jste spolu zažili nebo které vás pojí. Telepatická komunikace může přetrvávat, stejně tak může docházet k zážitkům vyšších dimenzí jako je astrální cestování, živé sny nebo neschopnost znovu „normálně“ fungovat v záležitostech každodenního života.

Zjistíte, že je pro vás obtížné vyjádřit, co cítíte a prožíváte, protože vám to bude připadat „šílené“. V některých případech dochází k tomu, že se lidé uchýlí k drogám nebo jiným prostředkům, aby utišili bolest a zapomněli – ale to nezabrání myšlenkám, aby se znovu vynořovaly a ještě intenzivněji než předtím.

Tyto znaky byste neměli přehlížet, neboť to je vaše duše, která vás chce upozornit, že byste se sebou měli něco dělat – je potřeba zahájit uzdravování, bez kterého nemůže dojít k tolik potřebné očistě vašeho bytí. Rozhodně nemá vůbec žádný smysl obviňovat z neúspěchu svého milovaného – to je slepá ulička vaší cesty. Startovní čarou je průzkum svého vlastního nitra a především toho chování, které jste během svého života neustále opakovali. Téměř určitě jste si prošli nějakým zneužíváním buď v rodině, nebo v různých těžkých životních situacích a přesně tam byste měli pátrat, to jsou vstupní brány zpět do nitra vaší duše.

Je opravdu velmi důležité dostat se až na samé jádro sebe sama a zaměřit veškerou svou pozitivní energii na sestup ke svému stínovému já – tak, že prozkoumáte své vlastní chování, své vztahy (s rodinou a přáteli), práci, školu, dětství i vzpomínky na minulé životy. Tyto vzpomínky slouží jako ukazatele k vašim vzorům chování v tomto životě a vedou k tomu, jakou roli jste hráli v předešlých životech. Pomůže vám to uvědomit si, kdo skutečně jste a jakou karmu jste si přinesli s sebou do tohoto života.

Prozkoumáváním toho, kým jste, proces uzdravování začíná. Jeho součástí bude odhodlat se dojít až na místa, kam se hodně lidí neodváží. Budete muset stanout tváří v tvář mnoha oblastem vašeho života, které byly tabu, dlouho skryté nebo dokonce děsivé – nemůžeme změnit, co se stalo, ale skrze uzdravení můžeme změnit způsob, jakým tyto věci vnímáme skrze naši psýché. Mnoho dvojplamenů se inkarnovalo už předtím, v páru nebo jednotlivě – během těchto inkarnací procházeli lekcemi, stejně, jako v této.

Musíme změnit vzorce svého chování – potřebujeme, aby se minulost přestala opakovat a to je jeden z klíčů k transformaci života dvojplamenů v této inkarnaci. Otočit ze zpět tváří ke své minulosti je statečný čin a neměli byste se ho bát – je nezbytné očistit svou duši, aby mohlo dojít ke znovusjednocení. Důležitost znovusjednocení by neměla být podceňována, protože hraje vekou roli pro budoucnost Gaii. Je potřeba rozšiřovat vědění těch mnoha ztracených duší, které jsou v zajetí společnosti z různých důvodů přinuceni žít ve 3D vědomí.

Dvojplameny se v posledních měsících začínají velmi rychle probouzet – v některých případech se životy lidí z ničeho nic obrátily úplně naruby. Pokud je vám to povědomé, měli byste se pokusit hledat dál a pokud možno čerpat z důvěryhodných zdrojů – například od lidí, kteří jsou sami aktivními dvojplameny. Buďte opatrní, které informace si berete k srdci, obzvláště ty nalezené na sociálních sítích, protože existuje hodně dezinformací. Pokud s vámi nějaká informace rezonuje, i tak ji přijímejte pomalu a obezřetně, nechte se vést vaším vyšším já a průvodci, sledujte, jak to vše zapadá do vaší situace a pak to pomalu zpracujte, abyste získali odpovědi, které potřebujete.

Co je velmi důležité pochopit je skutečnost, že dvojplamenná cesta není tradiční vztah, samozřejmě se v ní romantika vyskytuje, ale není smyslem ani cílem. Ani by se tomu nemělo říkat „vztah“, dvojplamenné spojení je mnohem hlubší, má filosofickou hodnotu a jde v něm především o to dokázat žít tu nejčistší formu lásky. Toto Spojení má misi, účel, který se začne odkrývat postupně s tím, jak začnete uzdravovat svou duši, a vaše vibrace budou narůstat. Vesmír vám bude dávat znamení, abyste kráčeli krok za krokem vědomi si toho, že jste na správné cestě.

Dvojplamenné spojení je rovnováha mužské a ženské energie vibrující na nejvyšší frekvenci, jejímž cílem je sdílet a učit bezpodmínečnou lásku, žít v harmonii a míru tak, jak náš stvořitel zamýšlel, v úctě k prostředí, ve kterém žijeme a zvyšovat vibrace samotné Gaii.

Jako kolektiv máme schopnost změnit dynamiku toho, jak žijeme, můžeme změnit způsob svého jednání a jeho důsledky, to jak zacházíme s druhými, a jak zacházíme s tím nejdůležitějším, co máme – se sebou samým. Pokud dokážeme milovat sebe sama naplno, pak dokážeme milovat bezpodmínečně – jestliže žijeme svou pravdu v její celistvosti, pak to má dopad na celý kolektiv. Tím, jak se nám zvyšují vibrace, jen to prospěje jak Gaie tak celému lidstvu.

Dvojplamenná cesta je neuvěřitelná výzva pro jakoukoliv duši a přesto jste se na ni připravovali věky – teď nastala chvíle, kdy máme všichni stanout ve svém vlastním světle a společně pracovat, dávat a dostávat lásku a světlo, abychom pozitivně ovlivnili vše, na čem nám v tomto světě záleží. Nebojte se hledat pomoc nebo vedení, nebojte se podělit o své příběhy a pocity a nebojte se milovat sami sebe plně a svobodně, protože bez vás nebude budoucnost.

Autor: Deane Thomas

Přeložila: Eidheann

Zdroj: http://thespiritscience.net/

*** Tento článek pro Vás připravily stránky divinelove.cz. Článek můžete libovolně sdílet v nezměněné podobě spolu s touto poznámkou. Děkuji <3 ***

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *