Dvojplameny

Dvoupaprsek a Dvojplamen

Přichází doba, kdy mnozí z nás jdou do konečných fází naší dlouhé, předlouhé duchovní pouti a je nám umožněno setkat se se svým dvouplamenem…

Mocná Agapé volá je zpět, oni reagují na její hlas a probouzejí se. Hledají cestu k sobě, k druhému a naplňují pouto, které je celá tisíciletí posvátně spojovalo. Nesou energii Nové země, rodí děti Nové země a vibračně pozvedají naší planetu. A jejich úkol? Jsou! Jen tím, že se setkají, spojí, konají, je jejich síla zažehnuta, velká síla rovna přílivu. Zažehávají svůj plamen života, zapalují posvátnou jiskru života v sobě a září…

Nesou s sebou a v sobě energii Slunce i Měsíce a jejich Střed je střed Země. V jejich a z jejich spojení vykvétají myrtové květy a svou vůní vábí i uklidňují duše v okolí. Netouží po záchraně světa, oni ji nesou v sobě. Neptají se, co mají dělat, prostě to žijí. A slova, jež vysloví, léčí linie jejich předků i linie stejně energeticky laděných duší. Léčí svou přítomností a probouzí touhu jít a hledat svou druhou část, svůj plamen, jež pradávno byl od nás oddělen a my jsme slíbili, že jednou se opět setkáme a spojíme. A Bůh ví, jestli je to romantické, láskyplné, kouzelné? Je i není. Hloubka tohoto spojení překračuje hranice našeho chápání a otevírá světy okolo jen tím, že se mu otevíráme. Mizí zamilovanost, mizí hranice našich běžných vztahů a vnímané pocity se vymykají naší slovní zásobě. Tak mnohdy místo slov a díků za tuto krásu jen mlčíme a cítíme slzy, které nám stékají po tváři a ani ty slzy vlastně nejsou fyzicky naše. Jsou to slzy naší duše, která ví a cítí, že tohle je pro ni, právě pro ni, to nejkrásnější a nejdůležitější co měla prožít. K čemu se měla vrátit, s čím splynout. Nenechá nás vykoupat v těchto kapičkách vděčnosti a my se v nocích probouzíme vděčností za tohle všechno, co smíme, nebo jsme směli prožít…

Netoužíme zachytit jeden druhého do svých sítí a pevně jej svázat. Vnímáme jen vlnu, která nás spojuje i odděluje a souzníme s ní. Ve chvílích společného střetnutí cítíme sebe, druhého a Zemi. Cítíme a slyšíme náš dech, náš společný dech, který se v některých chvílích sjednotí… a to je skutečné posvátné spojení… To je to, co tolik potřebuje naše Země, naše planeta. To je část jednoty, kterou můžeme zažít, prožít a vrátit k nám na Zemi…

A je to opravdu tak důležité? Není to jen představa? Rozdíl je v tom, že to žijete. Že vnímáte otevřeně, s důvěrou, impulsy, které k vám přichází a prožíváte je. Zároveň vnímáte i ten přesah, tu sílu z vašeho spojení a s úctou ji přijímáte. Nehledáte, už vše máte. Otevíráte své srdce s takovou důvěrou jen proto, protože ten druhý jej má stejně tak otevřeno. Stejně tak cítí a vidí to, co přichází a přitom tomu nemusí rozumět. Jen ví, že takto je to v pořádku… Takto to má být…

A každý okamžik našich setkání, každá minuta našich prožitků je posvátná. Přináší lék pro tolik zraněných duší a nese naději pro ty, kdož hledají a touží zapálit ten plamen a žít jej. Tak, jak jej chceme žít my, od věky věků…

PARTNERSTVÍ

SJEDNOCENÍ DVOJPLAMENŮ

Hledáte spojení se svým pravým partnerem, svým Dvojplamenem, člověka, který je pravým odrazem Bohem stvořené druhé poloviny vaší bytosti? Jste ochotní s Boží pomocí otevřít své srdce? Tyto stránky, UnitingTwinFlames (Sjednocení Dvojplamenů) byly vytvořeny pod vedením Boha, aby probudily Lásku spřízněných partnerů na Zemi tak, aby každá bytost mohla zažívat opravdovou Lásku a extázi.

Bůh slíbil, že ty, kdo jsou ochotni opravdově otevřít svá srdce, spojí s jejich Dvojplameny – nejdříve v jejich vědomí a skrze jejich srdce a poté ve hmotném světě. Láska Dvojplamenů je přesně tím, čím jak bylo míněno, mají partnerské vztahy být. Je to právě tato Láska, která může uzdravit náš svět.

Úvod

Yael Powell, mystička a jasnovidka, společně se svým Dvojplamenem, manželem Dougem, dostává Poselství od Boha během svých denních meditací již více než 35 let. Tato neobyčejná poselství jsou podrobně popsána na našich sesterských webových stránkách www.circleoflight.net. Skrze tato Poselství Bůh odhaluje, že každý z nás má svůj Dvojplamen, spřízněnou duši – druhou polovinu naší bytosti.

Každý člověk byl v okamžiku Stvoření Bohem stvořen se svým Dvojplamenem, druhou polovinou sebe. Každý pár Dvojplamenů („dva, kteří jsou jedním“) je jedinečnou a individuální buňkou v Božím Srdci se svojí vlastní vibrační signaturou. Každý pár je jednou bytostí avšak se dvěma proudy vědomí – Posvátným Mužstvím a Posvátným Ženstvím. Není to o pohlavích v pozemských lidských tělech (ani nezbytně o tělech na Zemi), ale o velkolepých silách či elektrických proudech Stvoření.

Váš Dvojplamen je nedílnou a celistvou součástí vašeho vlastního energetického pole, který je a vždy byl společně s vámi. Nikdy jste nebyli oddělení od svého Dvojplamene, ani byste nemohli být. Byli jste stvořeni společně a jste tou stejnou energií. Tady na Zemi většina z nás ztratila vědomí o tomto našem Dvojčeti, ale naše srdce se nyní otevírají během transformace, která se nyní v našem světě uskutečňuje a my pociťujeme dychtivou touhu nikoli pouze po vztahu na Zemi, ale i po znovusjednocení s druhou částí nás samých.

Bůh vám skrze tyto webové stránky pomůže najít čistou reflexi vašeho Dvojplamene, který je vždy s vámi. Bůh nás vede, abychom se nejdříve rozhodli vstoupit do úrovně srdce a sjednotit se s božským pociťováním našeho Dvojplamene v hlubokých úrovních našeho vědomí předtím než začnete usilovat o vaše setkání ve hmotném světě. Silná přitažlivost této opravdové Lásky v rovině ducha vám přitáhne svůj zrcadlový obraz do hmotné reality. Jestliže s někým nyní jste, Bůh vám ukáže, jak otevřít své srdce a umožnit tak svému Dvojplameni, aby se mohl plně projevovat skrze člověka, se kterým jste. Někteří se možná rozhodnou vyživovat svůj vztah svým Dvojplamenem na úrovni vědomí, bez jeho odrazu ve hmotném světě. Jestliže jste ve svém srdci pravdiví, cokoli si přejete se může projevit ve vašem životě.

* Bůh se nachází za hranicemi slov, čistá, vědomá, všezahrnující Láska. Bůh se nachází za hranicemi pohlaví, přesto však v sobě zahrnuje Božské mužství a Božské ženství. Proto vás vybízíme, abyste používali jakékoli slovo, které je vám příjemné zatímco budete číst nebo naslouchat těmto Poselstvím. Vězte, že ctíme všechna slova označující Boha. Rovněž přijímáme s otevřenou náručí všechny, kteří kdy dokonale ztělesňovali Boží Lásku na Zemi.

Vlastnosti Dvojplamenů

♥ Když jste otevřeli své srdce energii vašeho Dvojplamene, cítíte Lásku, jakou jste nikdy předtím nezažili.

♥ Objevují se pocity důvěrnosti a něčeho známého, které jsou naprosto nepopiratelné. On nebo ona je vaším dokonalým zrcadlem!

♥ Tento pocit „zamilovanosti“ prožíváte neustále, a proudí vámi vlny extáze a blaženosti.

♥ Vaším srdcem proudí Láska k vašemu Dvojplameni a odevzdání se vašemu Dvojplameni se stává tou nejdůležitější věcí ve vašem životě.

* * *

Následující témata jsou nezbytná k tomu, abyste pochopili, co jsou to Dvojplameny, tak, jak nám byla předaná skrze Poselství od Boha. Prosím, čtěte s otevřeným srdcem.

* * *

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O DVOJPLAMENECH

BŮH VYHLÍŽÍ TY, KDO VŽDY CÍTILI SVŮJ DVOJPLAMEN VE SVÉM SRDCI – TY, KDOŽ SE VĚNUJÍ NAVRACENÍ TOHOTO SVĚTA ZPĚT K LÁSCE.

Jestliže čtete tento text, Bůh vás volá. Bůh vás žádá, abyste právě nyní řekli „Ano!“ spojení se svým Dvojplamenem na úrovni vědomí, skrze své srdce a, pokud to bude vaším přáním – nalezení dokonalého odrazu vašeho Dvojplamene zde na Zemi. Rovněž si můžete svůj Dvojplamen přitáhnout skrze člověka, se kterým jste a Lásku, která mezi vámi je, použít k tomu, aby se stala průchodem, skrze který Bůh osvobodí zamrzlá srdce lidstva.

Tyto stránky jsou stránkami, kde se můžete setkat s ostatními, kteří mají podobné srdce a úroveň vědomí. Není to však, jak uvidíte, seznamovací služba. Tyto stránky jsou pro ty, kdo jsou připraveni mít skutečný vztah se svým Dvojplamenem, přičemž tento vztah je zcela a naprosto zasvěcený společné službě Bohu. Jsou pro ty, kdo se v každém okamžiku rozhodují otevírat svá srdce ještě větší Lásce a kde tento vztah je jak duchovní cestou, tak duchovní službou.

Z tohoto důvodu toto není o tělech a osobnostech. Je to, namísto toho, o srdcích. Je to o tom společně se rozhodovat pro srdce, tak jasně, samozřejmě a důsledně, až se Láska stane tím, kým jste. Začnete chápat vznešenou nádheru srdce Dvojplamenů, kterým jste a které je Bohu k dispozici, aby skrze něj mohl vylévat do světa Lásku. To se vám může stát s někým, kdo se připojil k těmto stránkám anebo se vám to ve vašem životě může stát nějakým jiným způsobem.

Bůh svolává páry Dvojplamenů k sobě, aby mohl použít jejich společné srdce k navrácení tohoto světa k Lásce mnoha vzrušujícími způsoby. Jste to vy? Jste připravení zasvětit své srdce, svůj život a vše, čím jste, Lásce? Prosím, čtěte dále a objevte úžasný Boží plán, jehož vzor je vytvořen těmi, kteří již řekli „Ano!“ Lásce. Tito lidé se společně setkali nejdříve v srdci a na úrovni vědomí, a poté ve hmotném světě.

Láska Dvojplamenů

♥Dvojplameny ztělesňují energie Stvoření, Posvátného Mužství a Posvátného Ženství.

♥Dvojice Dvojplamenů je jednou buňkou v Božím srdci.

♥Společné srdce Dvojplamenů nebo Spřízněných duší je průchodem, přes který je doručována Boží Láska k veškerému Stvoření.

♥Boží Láska k nám přichází v každém přítomném okamžiku v tepech srdce, ze kterých sestává veškerý život.

♥Znovusjednocené páry Dvojplamenů pociťují tyto tepy srdce jako společnou extázi.

♥Dvojice Dvojplamenů nejen předávají Boží Lásku, ale vytvářejí Lásku novou, aby ji přidali k této Boží Lásce.

♥Žhnoucí vášnivá Láska, kterou Dvojplameny sdílejí, může opravdově rozehřát zamrzlá lidská srdce a může napomoci Bohu navrátit lidstvo k Lásce.

Srdce dvojplamene

♥Když se setkáte se svým Dvojplamenem na úrovni vědomí, dokonce i před jakýmkoli setkáním, při kterém by vám váš Dvojplamen byl ukázán ve hmotné realitě, začínáte vytvářet společné Srdce dvojplamene.

♥Toto Srdce dvojplamene je mocným nástrojem k navracení tohoto světa k Lásce. Cokoli nebo kdokoli je přiveden do Srdce dvojplamene, je přiveden přímo k Bohu a tím navrácen k Lásce.

♥Bůh vás žádá, abyste se zavázali, že se setkáte nejdříve na úrovni vědomí, abyste společně vytvořili toto Srdce dvojplamene, předtím než se společně setkáte ve hmotném světě.

♥Tak se na spirituální úrovni vytvoří pevná základna Lásky pro tento vztah.

Srdce vs. ego

♥ Proč je tak důležité vystavět vztah Dvojplamenů na úrovni vědomí?

♥Většina vztahů na Zemi jsou vztahy založené na egu, na starých vztahových vzorcích, na strachu a povrchním posuzování.

♥Ego vždy vytváří oddělenost a představuje to, co zde na Zemi uzdravujeme.

♥Ego nás udržuje odchýlené od Lásky a brání nám, abychom byli pravdivě ve svém srdci.

♥Srdce dvojplamene je tak mocné, že dvojice musí být odhodlána k životu na úrovni srdce a nikoli ega, pokud si přeje opravdový vztah Dvojplamenů.

♥Setkání na úrovni vědomí staví základy na Lásce a opravdovém vztahu na úrovni srdce dříve než by při setkání ve hmotném světě mohly vyvstat jakékoli možnosti pro povrchní hodnocení.

Setkání nejdříve na úrovni vědomí

♥ Každý už zažil něco, co nazýváme intuicí. Je to vědění srdce, které obchází mysl. Setkání na úrovni vědomí je uvědomění si svého Dvojplamene v rovině ducha, ve svém srdci, v úrovni vědění.

♥ Energie Dvojplamene je tak mocná, že soustředěním se na své Dvojče, přivoláváním jej nebo jí k sobě a posíláním Lásky z hloubi vašeho srdce, se můžete velmi rychle přesunout do nádherného vztahu v oblasti vědomí.

♥Brzy budete cítit Srdce dvojplamene, které spolu vytváříte.

♥Poté, s oboustranným souhlasem, začnete společně fungovat a konat z vašeho Dvojplamenného srdce a budete rozdávat Lásku, nikoli pouze jeden druhému, ale veškerému životu.

♥Toto vás, jakožto dvojici Dvojplamenů, navrátí k proudu Stvoření, které spočívá v dávání. To, co dáte, se k vám vrátí a váš vztah coby Dvojplamenů bude úžasným způsobem růst.

Zrcadlo Dvojplamene

Dvojplameny byly Bohem stvořeny jako jednotka Stvoření, jedna bytost ztělesňující Lásku pro druhou. Takže váš Dvojplamen je dokonalým zrcadlem Lásky, kterou jste tak, jak vás Bůh stvořil, avšak nesoucí opačný náboj (božské Mužství nebo božské Ženství). Jsouce dvě poloviny toho samého srdce, jakmile pohlédnete na svůj Dvojplamen, vidíte sami sebe. A tak Dvojplameny vždy jeden druhému zrcadlí „stav vašeho srdce“.

Podle zákona rezonance, se Dvojplameny nemohou sejít dokud se nejsou schopni setkat jeden s druhým v dokonalé Lásce. Toto by bylo obtížné pro většinu lidí na Zemi. Avšak s výjimečným svolením Boha, se zde nyní Dvojplameny nebo Spřízněné duše mohou dát dohromady ještě předtím, než je každý z nich schopen žít dokonalou Lásku. To je pro nás něco vzrušujícího a znamená to obrovskou naději a příslib pro tento svět.

Je důležité, abyste pochopili, že váš Dvojplamen je vždy vaším zrcadlem. Takže pokud si k sobě přitáhnete někoho, kdo je odrazem vašeho Dvojplamene a máte ve svém srdci přesvědčení, která jsou založena na egu nebo na strachu, tak se tyto před vámi rovněž objeví v reflexi vašeho Dvojplamene. Jakmile Dvojplameny řeknou „Ano“ Lásce a přitáhnou se k sobě, jsou tři věci, které jsou kriticky důležité.

Zaprvé, každý musí být hluboce a zcela zavázán k tomu, aby uznal jeho nebo její stará ego-přesvědčení a znovu a znovu se přesouval na úroveň srdce a aby každé toto staré přesvědčení odevzdával Bohu, aby je mohl transformovat. Bůh nám dal meditaci Rozpouštění překážek pro otevření srdce k tomu, aby nám pomohla rozpustit tato stará přesvědčení v našich srdcích. Je dostupná zde (viz odkaz, tato meditace je přiložena na konci tohoto textu).

Zadruhé, oba v páru musí být odhodlaní vidět sami sebe společně jako jednotný celek, dávajíce přednost Lásce před egem. Například, pokud jeden z nich upadne do strachu na základě nějaké staré vztahové záležitosti, je tato situace určená oběma. Jako pár musejí nazírat reakci ega jako něco, co není tím, kým skutečně jsou, jako něco, co není skutečné a jako něco, co mohou transformovat. Jestliže to nemůže jasně vidět ten, kdo se nachází ve strachu, ten druhý musí vždy setrvat v srdci a dávat svému partnerovi nejčistší Lásku.

Zatřetí, dvojice Dvojplamenů musejí denně, dokonce každou hodinu, odevzdávat svoji vůli Bohu a udržovat svoje zaměření se na Lásku a důvěřovat Bohu, aby je mohl přenést „skrze závoj“ do dokonalé Lásky. Z Poselství od Boha: “ Jestliže dvojice společně udržuje svoje soustředění na Mě, mohou se velmi snadno posunout do Lásky“. „Dvojice Dvojplamenů je společně zaměřená na Mě, protože na co se zaměřují, tak to tvoří; a tak byste měli činit. Jakmile se tedy “ v tomto světě“ Dvojplameny nebo Spřízněné duše setkají, jejich počáteční zaměření je jeden na druhého. Ale poté co jejich setkání otevírá jejich srdce, musí být toto otevření srdce použito k tomu, aby oba dva společně obrátilo ke Mně. Dvojice, která společně dává a která je zaměřená na Mě, je k dispozici opravdové Lásce a důkazem toho bude pocit extáze a to, že vše kolem nich bude vyjádřením jedinečné pravdy Lásky.“

Přivedení světa zpět k Lásce

♥ Možná, že jste ve svém životě prožili spoustu zkušeností, které se v daném čase jevily jako negativní, obtížné nebo dokonce traumatické. Nyní, jakmile se setkáte se svým Dvojplamenem, začnete tyto zkušenosti chápat zcela novým způsobem.

♥ Jednou ze součástí Božího plánu pro nás bylo, abychom zakusili každý aspekt lidského života a jakmile se setkáme s naším Dvojplamenem, můžeme poté použít naše Srdce dvojplamene, aby přivedlo všechny tyto zkušenosti anti-Lásky zpět k Bohu a tím zpět k Lásce.

♥ A tak nyní můžete vidět jak vše, čím jste prošli, bez ohledu na to, jak to bylo obtížné, mělo svůj důvod. Se svým Dvojplamenem to budete přivádět zpět k Bohu a společně s vámi tak dle zákona rezonance budou přiváděny k Bohu všechny podobné zkušenosti na této planetě.

Přivádění vašeho Dvojplamene k tomu, s kým jste

Dvojplameny přišly v tomto čase na Zemi, aby přivedly tento svět zpět k Lásce. Zvolily si zakoušet dualitu, ego a jeho bariéry k Lásce z toho důvodu, aby to vše mohly navrátit zpět k Bohu, jakmile si rozpomenou, kdo jsou.

Pokud jste s někým, o kom jste přesvědčení, že není vaším Dvojplamenem, je jasné, že stále máte nějaké ego, nějaká stará přesvědčení o Lásce ve svém srdci, která zrcadlíte jeden druhému, něco, co jste dosud nepřivedli k Lásce. Naší úmluvou s Bohem je to, že čemu věříme ve svém srdci, nám Bůh vytvoří.

Pravděpodobně ve svém srdci máte nějaká skrytá přesvědčení, jako např. že „vás Láska zraní“. A tak ačkoli věříte, že chcete, aby vám váš partner byl dostupný, jedna vaše část toto nechce, protože se bojíte, že budete zraněni. Vaše ego z toho bude těžit…Přesvědčení srdce se objevují v jakékoli podobě.

Jestliže se rozhodnete přesunout se pouze k Lásce a odevzdat svoji vůli Bohu, přesvědčení vašeho srdce budou transformována (viz Rozpouštění překážek – velmi důležité). Jakmile rozpustíte zábrany svého srdce vůči Lásce, váš partner bude osvobozen od toho, aby je pro vás projevoval. Když se změníte, váš partner se také změní, aby se tak sladil s vaším vyzařováním.

Ti, kdo se pravdivě rozhodli vyčistit svá vlastní srdce, prožili neuvěřitelné zkušenosti, když přihlíželi tomu, jak se jejich partner posouvá a otevírá až nakonec mohli vidět před sebou svůj Dvojplamen, přímo v tomto partnerovi. Váš Dvojplamen vám bude vždy zrcadlit stav vašeho srdce. Váš Dvojplamen je vždy s vámi, takže čemu vlastně věříte ohledně vašeho Dvojplamene???

Jestliže se přesunete do čistého a otevřeného srdce, spatříte před sebou svůj Dvojplamen – v tom, se kterým jste.

Být osvobození od pletek

Pokud jste ve vztahu, ve kterém nastala složitá situace – když zjišťujete, že vaše sblížení přinese bolest dalšímu člověku – NEBO jestliže si myslíte, že někdo je vaším Dvojplamenem, ale on nebo ona je s někým jiným nebo z nějakého jiného důvodu pro vás nedostupný – znamená to, že vaše vlastní srdce není čisté.

Přitahujete si k sobě energii Dvojplamene nebo se ve vás rodí přání být se svým Dvojplamenem, avšak něco ve vás stále setrvává ve starém nebo udržuje váš Dvojplamen v povzdálí. Bůh nám řekl ve svých Poselstvích, že nalezení našeho Dvojplamene nikdy nezpůsobí bolest jinému člověku. Takže bude nejlepší, když pročistíte svoje vlastní srdce. Obraťte se k Bohu a řekněte „ano“ a přečtěte si meditaci Rozpouštění překážek k otevření srdce. Když bude vaše srdce čisté, všechny situace se vyřeší samy od sebe a váš Dvojplamen k vám přijde takovým způsobem, že budete moci být plně spolu.

Setkání se svým Dvojplamenem ve vyšších dimenzích

Tím, jak se na Zemi ztenčují závoje a pravda Lásky se stává stále dostupnější, mnoho lidí se začíná setkávat se svým Dvojplamenem v tom, co Bůh nazývá „Opravdová realita“, vyšší dimenze, v rovině ducha. Tím, jak dochází k posunu, se tyto úrovně vědomí (které jsou tím, čím opravdu jsme) stávají stejně tak skutečné nebo skutečnější než naše životy na Zemi. Takovýhle vztah s vaším Dvojplamenem v úrovních Světla přináší mnoho nádherných výhod, protože v těchto případech mají Dvojplameny úplné vědomí pravdy Lásky a mohou pozvednout vtěleného partnera do extáze a čisté Lásky.

Takže pokud jste zjistili, že máte vášnivé, extatické a sexuální setkání s nádhernou bytostí Světla, setkáváte se se svým Dvojplamenem v úrovních Světla. Rychle řekněte „ano!“ Otevřete své srdce a především, začněte používat vaše Srdce dvojplamene, které společně tvoříte, ke službě.

V případech jako jsou tyto, k vám může tento Dvojplamen ve spirituální rovině na Zemi přivést člověka, který pro vás zde bude ztělesňovat váš Dvojplamen. Avšak stále více a více bude takovýhle vztah tak dalece překonávat vše, co je možné mezi dvěma vtělenými bytostmi, že se lidé budou rozhodovat pro to, aby byli vyzvednuti jejich Dvojplamenem do těchto úrovní Lásky spíše než by žádali, aby zde byl jejich Dvojplamen vtělený. Koneckonců ti v „Opravdové realitě“ nebo v úrovních Světla nyní žijí v energiích, které již brzy budou i naše. Tak proč čekat?

Velmi vám k tomuto tématu doporučujeme naši knihu ,Věčná Láska Dvojplamenů, Příběh ShannyPra. Je to vzrušující příběh o jednom právě takovém inter-dimenzionálním vztahu v rovině vědomí.

Na pohlaví nezáleží

Bůh učinil velmi zřejmým, že setkání Dvojplamenů nemá co do činění s pohlavím pozemského těla. Do těchto těl jsme během našich inkarnací vstupovali v různých pohlavích v různých časech z různých důvodů, jedním z nichž je to, abychom se naučili toleranci a soucitu. Co je však důležité je to, že v každém vztahu Dvojplamenů představuje jedna polovina Posvátné ženství a druhá polovina Posvátné mužství. Tyto osoby mohou být buď obě v ženských tělech nebo oba v mužských tělech. To je často patrné ve vztazích mezi stejným pohlavím.

Nyní jste připraveni přečíst si o výjimečném povolení Boha pro Dvojplameny, Božím plánu pro Dvojplameny na Zemi a vstoupit do úrovně srdce a stát se tak členem Sjednocení Dvojplamenů.

Výjimečné povolení pro Dvojplameny

Výjimečné povolení pro Dvojplameny je velkolepým darem Boha pro lidstvo. Je to speciální povolení, které umožňuje Spřízněným duším nebo „duším Dvojplamenů“, aby se setkaly ještě předtím než se nacházejí ve stavu dokonalé Lásky, který by byl přirozeně nezbytný dle zákona rezonance (tj. podobné přitahuje podobné). Toto znamená, že všichni na Zemi mají nyní přístup ke své Spřízněné duši, jejich jedinému Dvojplameni nebo „Blíženecké duši“, právě tam, kde se nacházejí na své cestě probuzení, bez ohledu na to, zda jejich rezonancí je či není pouze Láska. Což znamená, že to umožňuje, aby nyní v životě každého člověka mohla být projevená pravá Láska.

Důvodem pro toto povolení je to, že jakmile je jednou zažívána Láska Spřízněných duší, bude posléze tato Láska otevírat srdce každého člověka. Bude to živým důkazem, že Láska existuje a že Bůh miluje každého z nás tak moc, že Boží Láska je a vždycky byla v našich životech ztělesňována jako náš Dvojplamen. Dychtivá touha po Lásce, kterou jste vždy cítili, do vás byla vložena Bohem a byla určena k tomu, aby vás udržovala v hledání svého Dvojplamene tak, abyste mohli žít v Lásce, společně, na tomto světě.

Z poselství Lásky

POSVÁTNÁ SEXUALITA

„… mluvíme o jednotě Lásky, kdy se vaše srdce uvnitř vás otevírá tak široce až to vypadá, že se roztrhne. Kdy se z vás ve vlnách pouze vylévá Láska k vašemu partnerovi. Kdy jste naplnění touhou po tom, aby váš partner nějakým způsobem věděl, jak moc ho nebo ji milujete. Kde mizí hranice vašeho těla, když společně splýváte a stávate se jedním.

Kdy vás vyvrcholení při vašem milování vymrští z vašeho těla a rozšíří vaše bytí do nejvznešenějších nebes a holubice Míru jemně usedne na vaši hruď. Kde prožitek takovéhle Lásky je balzámem pro vašeho ducha a vnáší pořádek do vašeho života. Kde cítíte, že všechny dosavadní dny na zemi a všechny obtížné překážky, které jste museli zdolávat, absolutně a zcela stály za JEDEN JEDINÝ OKAMŽIK LÁSKY jako je tahle. A kde poznání této Lásky je tak mocné, že tato Láska je důkazem pro každou část vaší bytosti, že Já, Bůh, existuji a miluji vás, protože jsem vám daroval takovouhle úžasnou a extatickou radost.“

Důvěřujte Lásce. Celým svým srdcem. Celou svojí duší. Protože když důvěřujete Lásce, důvěřujete své vlastní nejvyšší přirozenosti. Když důvěřujete Lásce, říkáte „ano“ přijímání všech darů vaší lidskosti, všech darů vašeho božství. Vše, co jsem učinil je Láska. Když důvěřujete Lásce a pouze tím, když důvěřujete Lásce opravdu říkáte „ano“ životu!

Z Poselství od Boha

Vstupte do úrovně srdce

Pokud jste připraveni, s Božím vedením, si prosím nahlas přečtěte následující prohlášení.

“ Rozhoduji se otevřít svoje srdce. Říkám „ano“ Lásce.

Odevzdávám svoji vůli do Vůle Boží.

Říkám „ano“ svému Dvojplameni a zahajuji proces přitahování svého Dvojplamene do mého vědomí, do mého srdce a do mého života.“

Copyright © 2008 Uniting Twin Flames

Zdroj: www.unitingtwinflames.com

Z anglického originálu pro www.kruhysvetla.blog.cz přeložila Lenka S.

Podmínky pro kopírování článku:

Tento článek je možné volně kopírovat a nekomerčním způsobem dále šířit pokud bude uvedena celá tato výše uvedená poznámka se zdroji textu a aktivními odkazy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *