Dvojplameny

Klíčem vztahu jsi vždycky ty sám

Vztah dvojplamenů není ani tolik o vztahu mezi dvěma osobami jako o tom, že vás tento vztah přivede do vyšší úrovně vědomí vztahu sama se sebou. Nemusíte mít se svým dvojplamenem romantický vztah. Ten vztah je tím, čím je. Nesnažíte se ani vtáhnout svůj dvojplamen do vztahu, jaký si představuje vaše ego. Prostě ho necháváte být tím, kým je a milujete ho takového, jaký je. Není tu žádné hodnocení, žádná potřeba kontroly. Pochopíte, že všechno, co prožíváte je ve skutečnosti o vás! Je to o tom, že se stáváte více tím, kým opravdu jste.

Pokud je ve hře vaše ego, pak nemůžete být ve vztahu s dvojplamenem. Nejspíš se jen snažíte idealizovat si tu osobu jako svůj dvojplamen, abyste posloužili svému egu, protože ten vztah může být neplnohodnotný a disfunkční a vy nejste ochotni si připustit plnou realitu.

Vztah s dvojplamenem vás vyvede z vašeho ega do duchovního probuzení vás samotných na úrovni bezpodmínečné lásky, která začne u vás a postupně se rozvine ke všem ostatním. Jakmile dosáhnete tohoto stadia harmonie uvnitř vás samotných, váš vztah s dvojplamenem se vyvine do vyšší úrovně, protože váš partner se probouzí na své vlastní duchovní cestě stejně jako vy.

Vztah mezi dvojplameny není možné konceptualizovat tím, co my nazýváme „běžným“ nebo „typickým“ romantickým vztahem. Tento vztah je tomuto pojetí natolik vzdálený, že vaše duše pozná bez dalších otázek, když potkáte svůj dvojplamen. Není pochyb ani otázek, pokud jde o to, co cítí vaše duše v takovém vztahu. Když tuto osobu potkáte, zkrátka ve své duši víte, že je to ona a ona to ví též. To však neznamená, že budete mít hollywoodský románek. Znamená to pouze, že jste potkali druhou polovinu vaší duše, ale jste pořád jedinečný a plně funkční člověk.

Pokud se do vztahu vy nebo váš partner musíte nutit, pak to nemůže být vaše dvojče. Možná je to jen vaše spřízněná duše, která vešla do vašeho života, aby vás něco naučila, něco vyléčila, nebo povzbudila k růstu.

V určitém okamžiku, jakmile oba dvojplameny dosáhnou odevzdání se, se vztah pozvedne na úroveň, která je mimo oba zúčastněné. Stane se to více záležitostí komunity a zájmu o ostatní. Je to harmonizující kreativní práce, kdy dvojplameny používají sílu plamenu k rozdávání bezpodmínečné lásky ve velkém měřítku. Pamatujte si, že dvojplameny se oddělily, ale vždycky k sobě byly připoutány, takže stádia, kterými si procházejí, nejsou totéž, jako udržování běžného vztahu jaký známe. Tím, že si těmito stádii procházejí, pomáhá upevnit vnitřní přesvědčení, že se jejich duše znají, ale všechna stadia jsou především k tomu, aby došlo k probuzení vlastní duše na vyšším stupni spirituality a bytí.

Fáze „uprchlíka“ není o tom, že od tebe, nebo ze vztahu někdo utíká, tak jak by se tomu na první pohled mohlo zdát. Je to o tom, že utíkáš před vlastním probuzením. Tvé ego bojuje proti všemu, aby přežilo chybné ideologie, které tě poutaly k tradicionalismu a stahovaly do negativních energií a myšlenek pohřbívajících mocnější síly žijící uvnitř tebe. Fáze uprchlíka je o TOBĚ! Ne o tvém dvojčeti. Pokud tvé dvojče utíká a ty to cítíš, posunul ses do vyššího stadia a v tomto stadiu už máš utíkání za sebou a tvé ego se vzdalo a už se dále nesnaží uvěznit druhou osobu tvými vlastními potřebami. Přijímáš růst, který je se stádiem utíkání spojený a přijímáš smrt ega, což je nezbytné k tomu, abys našel tu mocnou sílu sebepoznání na hlubší úrovni.

Bolest, kterou cítíš v této fázi utíkání, pochází z tvých dávných zranění a bolestí tím víc, čím víc se ego snaží ochránit samo sebe před zraněním a připomenout ti tvé hluboko uložené strachy z opuštění a odmítnutí. Protože si znovu prožíváš minulé bolesti, může to vést k tomu, že se stáhneš zpátky nebo přerušíš komunikaci, jak tě tvé ego ovládá, aby ochránilo samo sebe před potenciální bolestí. A proto opakuji, fáze uprchlíka není fází odsuzování tvého dvojčete, je to fáze tvého růstu.

Ono krásné požehnání vztahu mezi dvojplameny je v tom, že je to pro tebe a tvou duši tak neuvěřitelně jedinečný zážitek, že víš bez jakýchkoli pochyb, že tato osoba je součástí tvé duše. Pravdou je, že neexistuje nic, co by tato osoba mohla udělat, aby to poskvrnilo lásku, kterou k ní cítíš. NIC! Ta nejhlubší láska, kterou můžeš zažít je bezpodmínečná na všech úrovních a nemá strach z odmítnutí, opuštění, zranění nebo hanby. Není tu proto, aby někoho kontrolovala nebo nutila do čehokoliv. Všechno na vztahu dvojplamenů se zdá, že se vyvíjí podle svého, když uděláš krok zpět a dovolíš SÍLE DUCHA, aby v tobě explodovala. Ta síla je LÁSKA ve své nejčistší podobě a tato láska je láskou, která zrodí duši. Je to tato láska duší, kterou sdílíš se svým dvojplamenem, která nemůže být zlomena, souzena, zraněna nebo poškozena. JE PROSTĚ TÍM, ČÍM JE!

Jenom ty můžeš vědět, jestli je někdo tvůj dvojplamen. Není to žádný neplnohodnotný, sociopatický, strádající, střídavě horký a chladný vztah. Je to něco, co uvnitř své duše cítíš jako dokonalost, i přesto, že se to v danou chvíli dokonalé nezdá. Pravdou je, že jako celek je to v tvé duši a ve tvé mysli stále dokonalé. V takovém vztahu se neobětuješ ani nevzdáváš sebe ani ničeho, co ti patří. Místo toho rosteš k většímu poznání sebe sama a vědomí vlastní síly.

Autorka: Dr. Diva Verdun

Přeložila: Eidheann

Zdroj: http://drdivaphd.wordpress.com/2012/11/03/soul-mates-vs-twin-flames-and-the-stages-of-twin-flame-relationships/

*** Tento článek pro Vás připravily stránky divinelove.cz. Článek můžete libovolně sdílet v nezměněné podobě spolu s touto poznámkou. Děkuji <3 ***

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *