• Dvojplameny

    Dvoupaprsek a Dvojplamen

    Přichází doba, kdy mnozí z nás jdou do konečných fází naší dlouhé, předlouhé duchovní pouti a je nám umožněno setkat se se svým dvouplamenem… Mocná Agapé volá je zpět, oni reagují na její hlas a probouzejí se. Hledají cestu k sobě, k druhému a naplňují pouto, které je celá tisíciletí posvátně spojovalo. Nesou energii Nové země, rodí děti Nové země a vibračně pozvedají naší planetu. A jejich úkol? Jsou! Jen tím, že se setkají, spojí, konají, je jejich síla zažehnuta, velká síla rovna přílivu. Zažehávají svůj plamen života, zapalují posvátnou jiskru života v sobě a září… Nesou s sebou a v sobě energii Slunce i Měsíce a jejich Střed je…